lifestlye

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Umenie či vandalizmus?

Je známe že , grafity sú úzko späté s ilegalitou, kvôli ktorej sú  označované aj ako vandalizmus, symbol anarchie , neporiadok a úpadok .

2.Ilegalita:

„Graffiti je umenie a ak umenie je zločin nech nám Boh všetkým odpustí “ LEE (in Chalfant, Prigoff, 1987, str.14).

            Subkultúra graffiti existuje v takej forme, že ju nie je možné kontrolovať. Mnohé jej prejavy sú v rozpore zo zákonmi a väčšina aj s nepísanými pravidlami fungovania spoločnosti. Graffiti je oficiálne považované za formu sociálnej deviácie. V rétorike vládnucej spoločenskej vrstvy je označované ako vandalizmus, symbolizuje anarchiu, neporiadok a úpadok. Graffiti ničí krásu prostredia, útočí na architektúru a narúša oficiálnu predstavu o tom, ako by mal verejný priestor vyzerať. Na druhej strane si treba uvedomiť, že graffiti je z veľkej časti reakciou mladého človeka na pôsobenie modernej architektúry mestského prostredia. Šedé, fádne, neosobné, nezujímavé, chaotické – aj to sú charakteristiky dnešných miest a graffiti je odpoveď ľudí, ktorí sa do takéhoto prostredia narodili a žijú v ňom. Pre necvičené a nevzdelané oko je nemožné odlíšiť tagy toyov od štýlových tagov kráľov, dekódovať precízne vypracované kaligarfické formy a tak splývajú do neusporiadaného, znepokojujúceho farebného šumu; spleti farieb, vzorov a tvarov.

„Ľudia môžu mať zvláštny pocit už len preto, že tomu nerozumejú, nevedia sa v tom orientovať. Chápem, že musia mať z toho zvláštny pocit, je to taká farebná špina. ... Už to neni tá ulica aká to bola, majetok je narušený a tá istota je strašne dotknutá. Graffiti je chaos, nevedia sa v tom orientovať a to ich podľa mňa strašne ubíja. Preto sa proti tomu aj tak bojuje, lebo nevedia, čo to je a ako to je.“ SOUL

3.Street art

"Dnes graffiti ako vytváranie osobnej značky môže znamenať hocičo od plagátu alebo maľby až po plastickú bábiku nalepenú na stenu" (Manco, 2004, str. 7).

Vo svojej podstate subkultúra graffiti žije z neustáleho vývoja, nových myšlienok a zmien. Ako writeri rozvíjali svoje nápady, na stenách môžeme pozorovať nové postupy a formy pouličného umenia. Koncom 80-tych rokov sa v graffiti objavili nové techniky, napr.: vylepovanie plagátov, nálepiek, používanie šablón, akrylových farieb nanášaných valčekovaním atď. Postupne tak z graffiti vznikla nová forma umenia, označovaná ako post-graffiti alebo streetart. Streetart sa tiež rozšíril po celom svete.

Streetartoví umelci, často bývalí writeri, ktorých príliš zväzovali konvencie klasického graffiti, si vytvárajú namiesto tagov osobné značky, logá alebo ich s množstvom svojich diel spája charakteristický rukopis. Vynaliezavosť, kreativita a rôznorodosť s akou streetartisti tvoria, robia zo streetartu ozajstné "umenie pre všetkých", ktorého vizuálnym jazykom nie sú rozličné formy tagu ale znak, značka, ikona, logo, symbol, komixová postavička, atď.

Graffity, ako umenie, so sebou stále prináša istú formu kontroverzie . Je to druh umenia? Protestu? Spôsob sebapresadenia? Vandalizmus? Reklama? Ja si myslím že toto všetko je jeho súčasťou.

                       

 


graffity | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014